Missae more antiquo in Venetia litandae
Venetiis | Bauzani | Belluni | Bergomi | Goritiae | Mantuae | Patavii | Portunaonis | Tarvisii | Tergesti | Utini | Veronae | Vicentiae | Victoriae Venetorum

 

 

die  19  septembris

Ss.   januarii   Ep.   et   sociorum

martyrum

Duplex

   Introitus  

Ps. 36, 39

 

O

s justi meditábitur sapiéntiam, et lingua ejus loquétur judícium : lex Dei ejus in corde. Ps. ibid., 1. Noli æmulári in malignántibus : neque zeláveris faciéntes iniquitátem. V/. Glória Patri. Os justi.

Oratio

B

eáti Apóstoli et Evangelístæ Matthaéi, Dómine, précibus adjuvémur : ut, quod possibílitas nostra non óbtinet, ejus nobis intercessióne donétur. Per Dóminum.

Léctio Ezechiélis Prophétæ
Ezech. 1, 10-14

S

imilitúdo vultus quátuor animálium : fácies hóminis, et fácies leónis a dextris ipsórum quatuor : fácies autem bovis a sinístris ipsórum quátuor, et fácies áquilæ désuper ipsórum quátuor. Fácies eórum et pennæ eórum exténtæ désuper : duæ pennæ singulórum jungebántur et duæ tegébant córpora eórum : et unumquódque eórum coram fácie sua ambulábat : ubi erat ímpetus spíritus, illuc gradiebántur, nec revertebántur cum ambulárent. Et similitúdo animálium, aspéctus eórum quasi carbónum ignis ardéntium et quasi aspéctus lampadárum. Hæc erat visio discúrrens in médio animálium, splendor ignis, et de igne fulgur egrédiens. Et animália ibant et revertebántur in similitúdinem fúlguris coruscántis.

Graduale. Ps. 111, 1-2. Beátus vir, qui timet Dóminum : in mandátis ejus cupit nimis. V/. Potens in terra erit semen ejus : generátio rectórum benedicétur.

Allelúja, allelúja. V/. Te gloriósus Apostolórum chorus laudat, Dómine. Allelúja.

Sequéntia sancti Evangélii secúndum
Matthaéum         Matth. 9, 9-13

I

n illo témpore : Vidit Jesus hóminem sedéntem in telónio, Matthaéum nómine. Et ait illi : Séquere me. Et surgens, secútus est eum. Et factum est, discumbénte eo in domo, ecce multi publicáni, et peccatóres veniéntes, discumbébant cum Jesu, et discípulis ejus. Et vidéntes pharisaéi, dicébant discípulis ejus : Quare cum publicánis, et peccatóribus mandúcat Magíster vester? At Jesus audiens, ait : Non est opus valéntibus médicus, sed male habéntibus. Eúntes autem díscite quid est : Misericórdiam volo, et non sacrifícium. Non enim veni vocáre justos, sed peccatóres.

Credo.

Offertorium. Ps. 20. 4-5. Posuísti, Dómine, in cápite ejus corónam de lápide pretióso : vitam pétiit a te, et tribuísti ei, allelúja.

Secreta

S

upplicatiónibus beáti Matthaéi Apóstoli et Evangelístæ, quaésumus, Dómine, Ecclésia tua commendétur oblátio : cujus magníficis pradicatiónibus erudítur. Per Dóminum.

Præfatio de Apostolis.

Communio. Ps. 20, 6. Magna est glória ejus in salutári tuo : glóriam et magnum decórem impónes super eum, Dómine.

Postcommunio

P

ercéptis, Dómine, sacraméntis, beáto Matthaéo Apóstolo tuo et Evangelísta interveniénte, deprecámur : ut, quæ pro ejus celebráta sunt glória, nobis profíciant ad medélam. Per Dóminum.

In Missis votivis post Septuagesimam omnia dicuntur ut supra, sed post Graduale, omissis Allelúja, et Versu seguenti, dicitur :

Tractus. Ps. 20, 3-4. Desidérium ánimæ ejus tribuísti ei : et voluntáte labiórum ejus non fraudásti eum. V/. Quóniam prævenísti eum in benedictiónibus dulcédinis. V/. Posuísti in cápite ejus corónam de lapide pretióso.

Tempore autem Paschali Missa Protexísti, de Communi Martyrum 1° loco infra, cum Orationibus, Epistola et Evangelio ut supra.

_______________

 

S. Ægidii Abb. | Pro Ss. duodecim Fratribus Mm. | S. Stephani Regis, Conf. | S. Laurentii Justiniani Ep. et Conf. | In Nativitate B. Mariæ Virg. | Pro S. Hadriano Mart. | S. Gorgonii Mart. | S. Nicolai a Tolentino Conf. | Ss. Proti et Hyacinthi Mm. | Ssmi Nominis Mariæ | In Exaltatione S. Crucis | Septem Dolorum B. Mariæ Virg. | Pro S. Nicomede Mart. | Ss. Cornelii Pp. et Cypriani Ep., Mm. | Pro Ss. Euphemia Virg. Lucia et Geminiano Mm. | In Impressione Ss. Stigmatum S. Francisci Conf. | S. Josephi a Cupertino Conf. | Ss. Januarii Ep. et Sociorum Mm. | Ss. Eustachii et Sociorum Mm. | In Vigilia S. Matthæi Ap. et Ev. | S. Matthæi Ap. et Ev. | S. Thomæ a Villanova Ep. et Conf. | Pro Ss. Mauritio et Sociis Mm. | S. Lini Pp. et Mart. | Pro S. Thecla Virg. et Mart. | B. Mariæ Virg. a Mercede | Ss. Cypriani et Justinæ Virg., Mm. | Ss. Cosmæ et Damiani Mm. | S. Wenceslai Ducis, Mart. | IN DEDICATIONE S. MICHAELIS ARCHANGELI | S. Hieronymi Presb., Conf. et Eccl. Doct.

 

 

Ad principium

_______________

© 2001-2008 Coordinamento di Una Voce delle Venezie. All Rights Reserved.
cuvve