Missae more antiquo in Venetia litandae
Venetiis | Bauzani | Belluni | Bergomi | Goritiae | Mantuae | Patavii | Portunaonis | Tarvisii | Tergesti | Utini | Veronae | Vicentiae | Victoriae Venetorum

 

Missale Romanum > Proprium de Tempore

 

 

Die  28  decembris

SANCTORUM   INNOCENTIUM   MARTYRUM

Duplex  II  classis  cum  Octava  simplici

Statio ad S. Paulum

   Introitus  

Ps. 8, 3

 

E

x ore infántium, Deus, et lacténtium perfecísti laudem propter inimicos tuos. Ps. ibid., 2. Dómine, Dóminus noster : quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra! V/. Glória Patri. Ex ore.

Non dicitur Glória in excélsis, neque Allelúja, neque Ite, Missa est, nisi hoc Festum incidat in Dominicam, aut ritu gaudeat Duplici I classis; sed in Octava semper dicuntur.

Oratio

D

eus, cujus hodierna die præcónium Innocéntes Mártyres non loquéndo, sed moriéndo conféssi sunt : ómnia in nobis vitiórum mala mortífica; ut fidem tuam, quam lingua nostra lóquitur, étiam móribus vita fateátur. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio Octavæ Nativitatis :

Oratio

C

oncéde, quaésumus, omnípotens Deus : ut nos Unigéniti tui nova per carnem Natívitas líberet; quos sub peccáti jugo vetústa sérvitus tenet. Per eúndem Dóminum.

Léctio libri Apocalýpsis beáti Joánnis
Apóstoli              Apoc. 14, 1-5

I

n diébus illis : Vidi supra montem Sion Agnum stantem, et cum eo centum quadragínta quatuor mília, habéntes nomen ejus, et nomen Patris ejus scriptum in fróntibus suis. Et audívi vocem de cælo, tamquam vocem aquárum multárum, et tamquam vocem tonítrui magni : et vocem, quam audívi, sicut citharœrórum citharizántium in cítharis suis. Et cantábant quasi cánticum novum ante sedem, et ante quátuor animália, et senióres : et nemo póterat dícere cánticum, nisi illa centum quadragínta quátuor mília, qui empti sunt de terra. Hi sunt, qui cum muliéribus non sunt coinquináti : vírgines enim sunt. Hi sequúntur Agnum, quocúmque íerit. Hi empti sunt ex homínibus primítiæ Deo, et Agno : et in ore eórum non est invéntum mendácium : sine mácula enim sunt ante thronum Dei.

Graduale. Ps. 123, 7-8. Anima nostra, sicut passer, erépta est de láqueo venántium. V/. Láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus : adjutórium nostrum in nómine Dómini, qui fecit cælum et terram.

Sequens Allelúja, cum suo Versu dicitur, quando hoc Festum incidat in Dominicam, aut ritu gaudeat Duplici I classis : in die autem Octava semper dicitur, sicut et in Missis votivis ante Septuagesimam vel post Pentecosten.

Allelúja, allelúja. V/. Ps. 112, 1. Laudáte, púeri, Dóminum, laudáte nomen Dómini. Allelúja.

Tractus non dicitur quando recitatum fuerit Allelúja, ut supra.

Tractus. Ps. 78, 3 et 10. Effudérunt sánguinem Sanctórum, velut aquam, in circuitu Jerúsalem. V/. Et non erat, qui sepelíret. V/. Víndica, Dómine, sánguinem Sanctórum tuórum, qui effúsus est super terram.

In Missis votivis Tempore Paschali, omissis Graduali et Tractu, dicitur :

Allelúja, allelúja. V/. Ps. 112, 1. Laudáte, púeri, Dóminum, laudáte nomen Dómini. Allelúja. V/. Eccli. 39, 19. Sancti tui, Dómine, florébunt sicut lílium, et sicut odor bálsami erunt ante te. Allelúja.

Sequéntia sancti Evangélii secúndum
 Matthaéum         Matth. 2, 13-18

I

n illo témpore : Angelus Dómini appáruit in somnis Joseph, dicens : Surge, et áccipe Púerum et Matrem ejus, et fuge in Ægýptum, et esto ibi, usque dum dicam tibi. Futúrum est enim, ut Heródes quærat Púerum ad perdéndum eum. Qui consúrgens accépit Púerum et Matrem ejus nocte, et secéssit in Ægýptum : et erat ibi usque ad óbitum Heródis : ut adimplerétur quod dictum est a Dómino per Prophétam dicéntem : Ex Ægýpto vocávi Fílium meum. Tunc Heródes videns, quóniam illúsus esset a Magis, irátus est valde, et mittens occídit omnes púeros, qui erant in Béthlehem et in ómnibus fínibus ejus, a bimátu et infra, sec úndum tempus, quod exquisíerat a Magis. Tunc adimplétum est, quod dictum est per Jeremíam Prophetam dicéntem : Vox in Rama audíta est, plorátus et ululátus multus : Rachel plorans fílios suos, et nóluit consolári, quia non sunt.  

Credo, ratione Octavæ.

Offertorium. Ps. 123, 7. Anima nostra, sicut passer, erépta est de láqueo venántium : láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus.

Secreta

S

anctórum tuórum, Dómine, nobis pia non desit orátio : quæ et múnera nostra concíliet, et tuam nobis indulgéntiam semper obtíneat. Per Dóminum.

Pro Octava Nativitatis                   Secreta

O

bláta, Dómine, múnera, nova Unigéniti tui Nativitáte sanctífica : nosque a peccatórum nostrorum máculis emúnda. Per eúndem Dóminum.

Præfatio et Communicantes de Nativitate, ratione Octavæ.

Communio. Matth. 2, 18. Vox in Rama audíta est, plorátus, et ululátus : Rachel plorans fílios suos, et nóluit consolári, quia non sunt.

Postcommunio

V

otíva, Dómine, dona percépimus : quæ Sanctórum nobis précibus, et præséntis, quaésumus, vitæ páriter et ætérnæ tríbue conférre subsídium. Per Dóminum.

Pro Octava Nativitatis              Postcommunio

P

ræsta, quaésumus, omnípotens Deus : ut natus hodie Salvátor mundi, sicut divínæ nobis generatiónis est auctor; ita et immortalitátis sit ipse largítor : Qui tecum.

Infra Octavam Ss. Innocentium nihil fit de ea; sed si die 2 vel 3 Januarii celebretur Missa votiva de iisdem Ss. Innocentibus, in ea dicitur Glória in excélsis.

_______________

 

IN NATIVITATE DOMINIS. Stephani Protomartyris | S. Joannis Ap. et Ev. | Ss. Innocentium Martyrum | Dominica infra Octavam Nativitatis | S. Thomæ Ep. et Mart. | De Sexta Die infra Octavam Nativitatis | S. Silvestri I Papæ et Conf. | In Circumcisione Domini | Sanctissimi Nominis Jesu | In Oct. S. Stephani Protomartyris | In Oct. S. Joannis Ap. et Ev. | In Oct. Ss. Innocentium Martyrum | In Vigilia Epiphaniæ | Pro S. Telesphoro Papa et Mart. | In Epiphania Domini | Sanctæ Familiæ Jesu, Mariæ, Joseph | Dominica infra Oct. Epiphaniæ | Pro S. Hygino Papa et Mart. | In Octava Epiphaniæ | Dominica Secunda post Epiphaniam | Dominica Tertia post Epiphaniam | Dominica Quarta post Epiphaniam | Dominica Quinta post Epiphaniam | Dominica Sexta post Epiphaniam

 

 

Ad principium

_______________

© 2001-2009 Coordinamento di Una Voce delle Venezie. All Rights Reserved.
cuvve